Copyright

[automatisch vertaling. Het document in het Frans dient als de officiële versie]

Zowel de algemene structuur als de inhoud van deze site, in het bijzonder de teksten, grafieken, logo's, foto's, afbeeldingen, video's en geluiden, zijn onze exclusieve eigendom, en dit over de hele wereld, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partners of auteurs.

De informatie, pictogrammen, foto's, afbeeldingen, teksten, videosequenties, al dan niet geanimeerd, geluid en andere documenten die toegankelijk zijn op de site zijn onderworpen aan wetenschappelijke, industriële en / of intellectuele eigendomsrechten en zijn, afhankelijk van het geval, ons eigendom of dat van derden die ons, of een van onze leden, hebben gemachtigd om ze te gebruiken.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing, vertaling, overdracht naar een andere site, van alle of een deel van de elementen van deze site of van de inhoud ervan, op welke manier dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is verboden.

/p>

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden. Elk ander gebruik van de werken dan individuele en particuliere reproductie en raadpleging is verboden.

Onze merken die op de site verschijnen zijn geregistreerde handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

De schending van al deze dwingende bepalingen wordt beschouwd als een inbreuk en onderwerpt de overtreder, en alle verantwoordelijken, aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van deze site mogen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geen hyperlink naar deze site plaatsen (zie contactgegevens). We behouden ons het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder onze beslissing te rechtvaardigen.

Copyright https://www.deveze.eu/images/Entetes/Mentions.jpg Vincent